Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023
|

  Αθήνα

  Η εβραϊκή παρουσία στην πόλη των Αθηνών μαρτυρείται από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Αναφορές περιηγητών κατά διάφορες περιόδους επιβεβαιώνουν την αριθμητικά αυξομειούμενη ύπαρξη εβραϊκών οικογενειών.Γύρω στα 1840 υπήρχαν τριάντα περίπου, το 1878 εξήντα και το 1887 τριακόσιες.

  Στην Αθήνα δεν υπήρχε συγκεκριμένη εβραϊκή γειτονιά, καθώς πολλοί Εβραίοι ζούσαν διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές της πόλης. Αρκετοί πάντως είχαν συγκεντρωθεί στο Θησείο και τα Πετράλωνα. Κοντά στο Θησείο, στην οδό Μελιδώνη, κτίστηκε το 1903 και η πρώτη σύγχρονη Συναγωγή της πόλης.

  Η αύξηση του πληθυσμού στο α’ μισό του 20ου αιώνα έκανε απαραίτητη μία καινούρια Συναγωγή, που κτίστηκε στις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, απέναντι από την ήδη υπάρχουσα.

  Το γεγονός της διάσπαρτης κατοικίας των Εβραίων , που δεν ευνοούσε τη διάκρισή τους από τον υπόλοιπο πληθυσμό, βοήθησε σημαντικά, μαζί με άλλους βέβαια παράγοντες, στη διάσωσή τους από το γερμανικό διωγμό κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η Κοινότητα των Αθηνών είναι εξάλλου και η μόνη που παρουσίασε αύξηση των αριθμών της μετά τον πόλεμο, καθώς πολλοί Εβραίοι από άλλες κατεστραμμένες Κοινότητες της Ελλάδος, επέλεξαν να εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα.

  Σήμερα κανένα σχεδόν ίχνος δεν έχει μείνει στις δύο εκείνες γειτονιές που να θυμίζει την παρουσία των Εβραίων. Οι περίπου 3.000 του μεταπολεμικού εβραϊκού πληθυσμού της πόλης ζούνε διάσπαρτα, αφομοιωμένοι πλήρως στον υπόλοιπο πληθυσμό.

  Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

  Επιστροφή