Αρχείο του Ισραηλιτικού Σχολείου Αθηνών

Πρόσφατο απόκτημα του ΕΜΕ αποτελεί το σημαντικό Αρχείο του σημερινού 72ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει συγκροτημένες αρχειακές σειρές, που φωτίζουν με λεπτομέρειες τη λειτουργία του μοναδικού δημόσιου εβραϊκού δημοτικού σχολείου της Αθήνας, από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 έως το 1960. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική πηγή πληροφοριών για την ιστορία της εκπαίδευσης των Ελλήνων Εβραίων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο αρχείο αυτό ανήκουν το μαθητολόγιο του Ισραηλιτικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (1931-32) και οι σελίδες με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του σχολικού έτους 1945: τρεις ώρες την εβδομάδα διδασκαλία της εβραϊκής γλώσσας και δύο ώρες “ιεράς ιστορίας” από την τρίτη έως την έκτη τάξη του δημοτικού.

© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

Επιστροφή