Στο πλαίσιο της νέας προσωρινής έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος μπορείτε να επισκεφτείτε τα παρακάτω αρχεία προφορικών συνεντεύξεων:

  • Το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του ΕΜΕ (μόνο στην ελληνική γλώσσα)
  • Το Visual History Archive του USC Shoah Foundation (πολλές γλώσσες)
  • Το Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies του Yale University (πολλές γλώσσες)
  • Το Aρχείο «Memories of Occupation» του Freie Universität του Βερολίνου (μόνο ελληνικά και γερμανικά)

Για την οργάνωση της επίσκεψης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την δρ. Αλεξάνδρα Πατρικίου στο email [email protected]