Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023
|

  Αποστολή

  Σκοπός του ΕΜΕ είναι:

  • Να συλλέγει, να διατηρεί και να εκθέτει όλα τα στοιχεία της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων.

  • Να ερευνά, να μελετά και να καταγράφει την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων Εβραίων και να την θέτει στην υπηρεσία της γνώσης, της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας.

  • Να εισάγει επισκέπτες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων στην πολυμορφία της ελληνοεβραϊκής κληρονομιάς, ενταγμένης στο πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας, φροντίζοντας για την ανανέωση και αναβάθμιση της εμπειρίας τους στον φυσικό και ψηφιακό του χώρο.

  • Να παρακολουθεί τον κοινωνικό παλμό και να συμβάλει στη διαμόρφωση της επικαιρότητας με άξονα την μουσειακή παράδοση και ηθική και με οδηγούς τη συνάφεια, τη συνέργεια και την εξωστρέφεια.

  • Να προωθεί το δημόσιο διάλογο και να καλλιεργεί την διαπολιτισμική κατανόηση και το σεβασμό ανάμεσα σε ανθρώπους όλων των θρησκειών, φυλών, πολιτισμών και εθνοτήτων, χρησιμοποιώντας διδάγματα από το Ολοκαύτωμα.