Σκοπός του Ε.Μ.Ε. είναι:

  • Να συλλέγει, να διατηρεί και να εκθέτει όλα τα στοιχεία της ιστορίας, της παράδοσης και του πολιτισμού της Ελληνικής Εβραϊκής Κοινότητας.
  • Να ερευνά, να μελετά και να καταγράφει την υλική και άυλη κληρονομιά των Ελλήνων Εβραίων και να την θέτει στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας.
  • Να εισάγει επισκέπτες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων στη πολυμορφία της ελληνοεβραϊκής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της ελληνικής ιστορίας.
  • Να καλλιεργεί την διαπολιτισμική κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους.
  • Να προωθεί δημόσιο διάλογο σχετικά με την ανεκτικότητα και το σεβασμό ανάμεσα σε ανθρώπους όλων των θρησκειών, φυλών, πολιτισμών και εθνοτήτων, χρησιμοποιώντας διδάγματα από το Ολοκαύτωμα.