Αποστολή Υλικού

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
    Μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB
  • Accepted file types: jpg, Max. file size: 5 MB.
    Μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB
  • Εάν δεν διαθέτετε YouTube Url μπορείτε να μας στείλετε το αρχείο του video με την υπηρεσία Wetransfer.com
  • Εάν το μέγεθος του υλικού σας είναι μεγαλύτερο από 5ΜΒ μπορείτε να μας το στείλετε με την υπηρεσία Wetransfer.com δηλώνοντας το email [email protected]
  • Το υλικό θα καταχωρίζεται στο εκπαιδευτικό αρχείο του Ε.Μ.Ε. και επιλογή των έργων θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.