Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022
|

  Ανθρώπινα Δικαιώματα – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

  Η UNESCO το 1995 σε μια προσπάθεια να μας ευαισθητοποιήσει όλους για την ανάγκη αποδοχής του διαφορετικού, όρισε τις 16 Νοεμβρίου ως την Διεθνή Ημέρα Ανεκτικότητας. Η ανεκτικότητα αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την οικοδόμηση ισότιμων σχέσεων, για την ελεύθερη ροή ιδεών, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Η ανεκτικότητα και η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν χτίζεται σε ένα βράδυ, αλλά χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό.

  Με αφορμή τη σημαντική αυτή Διεθνή Ημέρα, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος δημιούργησε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σχολικές τάξεις του γυμνασίου, βασισμένο σε τέσσερις ιστορίες κρυμμένων εβραιόπουλων της Κατοχής.

  Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Διάρκεια: 60 λεπτά
  Ηλικιακή ομάδα: Μαθητές Γυμνασίου

  Στόχος:

  • Με αφορμή τις ιστορίες τεσσάρων Εβραιόπουλων κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, να αναζητήσουμε εκείνα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καταπατήθηκαν, αλλά και να ερευνήσουμε σε ποιες περιπτώσεις αυτά καταπατούνται σήμερα.
  • Να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους του να παραμένει κάποιος απαθής και αδιάφορος μπροστά στην καταπίεση των άλλων.
  • Να αναλύσουμε το Ολοκαύτωμα και τα γεγονότα, που οδήγησαν σε αυτό, μέσα από το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Να διδαχθούμε από την ιστορία του Ολοκαυτώματος, προκειμένου να προωθηθούν οι δημοκρατικές αξίες.
  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για δράση στις σύγχρονες κοινωνίες.

  Τρόπος:

  Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες και σε καθεμία μοιράζεται ένας φάκελος με υλικό. Μετά από την ανάγνωση της κάθε ιστορίας, η κάθε ομάδα παρουσιάζει εκείνα τα ανθρώπινα δικαιώματα που θεωρεί ότι καταπατούνται κάθε φορά. Στο επόμενο στάδιο με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών συζητάμε με τα παιδιά τι νομίζουν ότι συμβαίνει σήμερα και αν καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάτω από ποιες συνθήκες.

  Υλικό προγράμματος:

  Φάκελος 1:

  Ροζίνα Πάρδο
  Η ιστορία της Ροζίνας
  Η λίστα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  Το έγγραφο «Δικαίωμα στη ζωή και Ελευθερία από τη δουλεία και την καταναγκαστική εργασία»

  Φάκελος 2:
  Ιωσήφ Βεντούρας
  Η ιστορία του Ιωσήφ
  Η λίστα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  Το έγγραφο «Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την οικογενειακή ζωή και στην επαρκή υγειονομική περίθαλψη»

  Φάκελος 3:
  Μωρίς Γκαττένιο
  Η ιστορία του Μωρίς
  Η λίστα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  Το έγγραφο «Ελευθερία γνώμης και έκφρασης και δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τεκμήριο αθωότητας»

  Φάκελος 4:
  Αλέξανδρος Σιμχά
  Η ιστορία του Αλέξανδρου
  Η λίστα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  Το έγγραφο «Δικαίωμα μόρφωσης και ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας»