ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΚΤΑΚΤΩΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00 ΕΩΣ 13:00