Μήνας Μάιος

Άλεφ, φυλαχτό και πιστοποιητικό περιτομής σε μελάνι και χαρτί, φιλοτεχνημένο για τον γιο του Ισαάκ Ιωσήφ Μάτσα από την Πάτρα. Προέρχεται από την Συναγωγή της Πάτρας, 1924 © Συλλογή ΕΜΕ

Η Πωλίνα Ταμπάχ με τον γιο της Μάρκο, Ξάνθη, 1926 © Φωτογραφικό Αρχείο ΕΜΕ