27ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – «Αποδομώντας τους Αντισημιτικούς Μύθους στην Ευρώπη: Οι εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, Γερμανίας, Πολωνίας και Σερβίας»

27ο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
Αθήνα, 21 & 22 Οκτωβρίου 2021

Το εικοστό έβδομο σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς, υπό τον τίτλο “Αποδομώντας τους Αντισημιτικούς μύθους στην Ευρώπη: οι εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Σερβία”,  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 21 & την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα.

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θα διεξαχθεί στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα. Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εδώ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος ([email protected]). Προκειμένου να δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, απαιτείται η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου. Απαιτείται, επίσης, η γνώση της αγγλικής γλώσσας για τις αντίστοιχες διαλέξεις και εργαστήρια.

Οι θέσεις έχουν καλυφθεί, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου και την σχετική ενημέρωση του Υπουργείου.