Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015

Την Παρασκευή 25 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, στα πλαίσια των δράσεων και εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2015 το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος προσέφερε δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες για οικογένειες.