Συνάντηση εργασίας για τη θεματική δράση της υποδομής “Απολλωνίς” για τη Δεκαετία 1940.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας, κατόπιν προσκλήσεως, για τη θεματική δράση της ψηφιακής υποδομής “Απολλωνίς” με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητών από ελληνικά ιδρύματα και φορείς που είτε μελετούν είτε διαχειρίζονται ψηφιακό υλικό και συλλογές σχετικές με την δεκαετία του 1940. Η εθνική υποδομή “Απολλωνίς” υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, καθώς και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα. Η υποδομή “Απολλωνίς” αποτελείται από τα δίκτυα clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ. Για την υλοποίηση της υποδομής συνεργάζονται μια σειρά ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η υποδομή απευθύνεται στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών ή σε δημιουργικούς κλάδους της επικοινωνίας, του πολιτισμού ή του τουρισμού. Στόχος της δράσης, είναι η απόκτηση πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους, εργαλεία επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων, καθώς και η υποστήριξη των ψηφιακών χρηστών. Αναλυτικά για την εθνική υποδομή (https://apollonis-infrastructure.gr).

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ως ένας από τους φορείς ο οποίος παραχώρησε ψηφιακό υλικό στην υποδομή από τη σπάνια και σημαντική συλλογή και τα αρχεία του τα σχετικά με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα. Στόχος της συνάντησης εργασίας ήταν μια πρώτη γνωριμία και παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης και της διαδικασίας της επεξεργασίας των εν εξελίξει μεταδεδομένων των φορέων, ενώ διαρθρώθηκε σε τρεις βασικές συνεδρίες· τη συνάθροιση, επιμέλεια και χρήση των μεταδεδομένων αρχειακού υλικού στην υποδομή, την επεξεργασία του αρχειακού υλικού και τη συγκρότηση δευτερογενών πόρων και τέλος στα αρχεία στο ψηφιακό περιβάλλον. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων αναδεικνύοντας με γλαφυρό και ζωντανό τρόπο τις προκλήσεις αλλά και την σημασία της ανάδειξης των ψηφιακών συλλογών και αρχείων στην προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος
Αθήνα, Νοέμβριος 2020