Διεθνής Hμέρα των Μουσείων 2016

Η ομάδα του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος γιορτάζει την Διεθνή Hμέρα των Μουσείων 2016.