Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023
|

    Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο

    Στις 10 Μαΐου 2005 εγκαινιάστηκε στο Βερολίνο το Μνημείο Ολοκαυτώματος. Σε αίθουσα του εκθεσιακού χώρου παρουσιάζονται ιστορίες οικογενειών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, μια από τις οποίες είναι η ιστορία της οικογένειας της κ. Ευτυχίας Νάχμαν από τα Ιωάννινα. Για την επιλογή και την δημιουργία της παρουσίασης αυτής συνεργάστηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, παραχωρώντας την μαρτυρία της κ. Νάχμαν και σχετικό φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία του. Επίσης, πληροφοριακό υλικό για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα προγράμματα του Ε.Μ.Ε. σε σχέση με το Ολοκαύτωμα, παρουσιάζεται στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μνημείου.