Home Sitemap | Newsletter
Αναζήτηση
» Το Μουσείο > Αποστολή
  Αποστολή

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος ιδρύθηκε με σκοπό τη συλλογή, μελέτη, διατήρηση και έκθεση κειμηλίων που αντικατοπτρίζουν τη ζωή, τα ήθη, τα έθιμα, την ιστορία και τις παραδόσεις του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Η συλλογή του περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 10.000 αντικείμενα σπάνιας τέχνης και ιστορικής σημασίας και συνεχώς εμπλουτίζεται.

Διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη και φωτογραφικό αρχείο και έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη και διάσωση της εβραϊκής παράδοσης στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα ιδρύματα και οργανώσεις, καταγράφει και φωτογραφίζει εβραϊκά μνημεία, συναγωγές, νεκροταφεία κ.ά., που χάνονται με την πάροδο του χρόνου και τη μείωση του πληθυσμού των ισραηλιτικών κοινοτήτων. Ακόμη συμβάλλει στην κατάρτιση εξειδικευμένων μελετών γύρω από τη ζωή και την παράδoση των Ρωμανιωτών και Σεφαραδιτών Εβραίων της Ελλάδας.

Το Μουσείο δέχεται ετησίως περίπου 10 - 12 χιλιάδες επισκέπτες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός του είναι να υπογραμμίσει στους επισκέπτες του, ανεξαρτήτως θρησκείας, τις κοινές θρησκευτικές ρίζες Εβραίων και Χριστιανών, και να δείξει με ζωηρό και απτό τρόπο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά τους μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους, μια κληρονομιά βασισμένη σε ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς, που ανάγονται στην ελληνιστική εποχή.

Η Ελληνο-εβραϊκή κληρονομιά αποτελεί σημαντικό μέρος της διεθνούς εβραϊκής παράδοσης, καθώς πολλοί σημαντικοί Ραββίνοι, ερευνητές και μυστικιστές έζησαν κι εργάστηκαν στην Ελλάδα. Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Μουσείου είναι να κάνει γνωστό σε όλους τους Έλληνες Εβραίους τον πλούσιο πνευματικό και υλικό πολιτισμό τους, ενδυναμώνοντας έτσι την άισθηση της κοινωνικής τους ένταξης και της ιστορικής τους συνέχειας. Παράλληλα, θέλει να δώσει σε όλους τους επισκέπτες την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το νόημα και τη σπουδαιότητα της «παράλληλης», ελληνικής όψης του Ιουδαϊσμού, προκαλώντας τους να επανεξετάσουν και να επανεκτιμήσουν τις δικές τους εμπειρίες.

Η εκπαίδευση αποτελεί άλλη μια από τις προτεραιότητες του Μουσείου, και γι αυτό δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον προσεκτικό σχεδιασμό και την προετοιμασία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάθε πτυχή της εβραϊκής ζωής, που παρουσιάζεται στη μόνιμη ή στις προσωρινές εκθέσεις. Το Εβραϊκό Μουσείο πιστεύει ότι φέρνοντας τη νέα γενιά σε επαφή με μια άλλη κουλτούρα, οι παραδόσεις της οποίας άνθισαν παράλληλα με τη δική τους, ενθαρρύνει τα παιδιά να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα, ενώ συμβάλλει στη διεύρυνση των οριζόντων τους, και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και ευαισθησίας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα. Αποτελεί πεποίθηση του Μουσείου ότι η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα παιδιά αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να θιχτούν θέματα που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία, όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι διακρίσεις και οι ευθύνες του κάθε πολίτη. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να σκεφτούν και να συζητήσουν τέτοια ζητήματα, το Μουσείο συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία καλύτερων πολιτών για την κοινωνία του αύριο.

Η απήχηση και ο κοινωνικός αντίκτυπος του έργου του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος ενισχύει την παραδοσιακή του αποστολή να συλλέξει, διατηρήσει και παρουσιάσει όλες τις όψεις του πολιτισμού και της ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων, μέσα από τις πολύτιμες συλλογές του. Μια επίσκεψη αρκεί για να αποκαλύψει την ταυτότητα του Μουσείου: εκτός από χώρος μάθησης και μνήμης, είναι επίσης χώρος θρησκευτικής γνωριμίας και ουσιαστικής προσέγγισης, πνευματικής και πολιτιστικής επαφής και ανθρώπινης κατανόησης.

Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος 2010 | Powered by Web Arts